Polityka prywatności do 24.05.2018

Polityka prywatności sklepu

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest REMAKS Renata Izydorek z siedzibą w Jabłonnie, 05-110, ul. Jonatan 2/33, Regon: 142258211 , NIP: 536-113-20-91

Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres zooholistic@zooholistic.pl bądź telefonicznie pod numerem 666 300 863.

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych REMAKS Renata Izydorek z siedzibą w Jabłonnie

 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa danych osobowych REMAKS Renata Izydorek z siedzibą w Jabłonnie (dalej także jako: Sklep zooolistic.pl) została opracowana na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).
 3. REMAKS Renata Izydorek deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w sklepie zooholistic.pl.
 4. REMAKS Renata Izydorek oświadcza, że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie zooholistic.pl.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków i procedur postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie zooholistic.pl określony zostanie poniżej.
 6. Poprzez bezpieczeństwo należy rozumieć stan faktyczny uniemożliwiający wykorzystanie, przepływ, modyfikację lub zniszczenie albo usunięcie danych osobowych w sklepie zooholistic.pl przez osoby nieupoważnione.
 7. Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie zooholistic.pl.
 8. Sklep może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu.  Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 9. Sklep zooolisic.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:
   -  nazwisko i imię,
   - adres zamieszkania, jeżeli jest adresem dostawy lub adres dostawy
   - adres poczty elektronicznej
   - numer telefonu
 10. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.
 11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: zooholistic@zooholistic.pl.
 12. O ile wybierzecie Państwo opcję dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, powyższe dane zostaną przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia towaru.
 13. Sklep zooholistic.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności Sklep stosuje technologię SSL (szyfrowaną transmisję danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.zooholistic.pl. Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czy adres strony w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającym się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 14. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu.
 15. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła, podejrzenia zaistnienia sytuacji, w wyniku której osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie Państwa hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: zooholistic@zooholistic.pl
 16. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: zooholistic@zooholistic.pl 
 17. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: zooholistic@zooholistic.plJakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki bezpieczeństwa wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 19. Treść niniejszej polityki bezpieczeństwa może zostać udostępniona pracownikom REMAKS Renata Izydorek w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać i wdrożyć w życie jej postanowienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl